Toà nhà Mapple 2 – CT12

Toàn nhà CT12

CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI (Chỉ áp dụng khi khách hàng liên hệ 0915.228.336) TẶNG gói bảo hiểm sức khỏe (bảo hiểm y tế) có quyền lợi lên đến 93,8 triệu đồng hoặc gói […]

Read More »

Toà nhà Mapple 1 – CT11

Mặt bằng chung cư CT11

CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI (Chỉ áp dụng khi khách hàng liên hệ 0915.228.336) TẶNG gói bảo hiểm sức khỏe (bảo hiểm y tế) có quyền lợi lên đến 93,8 triệu đồng hoặc gói […]

Read More »

Tòa nhà Sakura 2 – CT14

Toà nhà Sakura 2 - CT14

CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI (Chỉ áp dụng khi khách hàng liên hệ 0915.228.336) TẶNG gói bảo hiểm sức khỏe (bảo hiểm y tế) có quyền lợi lên đến 93,8 triệu đồng hoặc gói […]

Read More »

Tòa nhà Sakura 1 – CT13

Chung cư Hồng Hà Eco City điểm 10 cho chất lượng

CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI (Chỉ áp dụng khi khách hàng liên hệ 0915.228.336) TẶNG gói bảo hiểm sức khỏe (bảo hiểm y tế) có quyền lợi lên đến 93,8 triệu đồng hoặc […]

Read More »